Sieć GSM-R dla PKP

TELZAS Sp. z o. o. podpisał z Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. największą w swojej ponad 40 letniej historii umowę, na dostawy rozwiązań systemu zasilania i systemu monitoringu do budowanego systemu GSM-R dla PKP Polskie Linie Kolejowe, której celem jest modernizacja sieci komunikacyjnej.

GSM-R jest obowiązkową częścią systemu ERTMS, który jest wdrażany w całej Europie, aby pomóc operatorom kolejowym w bezproblemowym zarządzaniu i kontrolowaniu ruchu pociągów w ramach Europejskiego Systemu Sterowania Pociągami (ETCS). System zwiększy niezawodność, bezpieczeństwo ruchu pociągów i zapewni wzrost satysfakcji podróżnych.

System GSM-R uczyni PKP PLK jedną z największych nowoczesnych sieci komunikacji kolejowej w Europie. Budowa systemu ma być zakończona w 2023 r. W tym czasie TELZAS dostarczy, zainstaluje i uruchomi dla NOKII systemy zasilania gwarantowanego i system monitoringu do nowych i modernizowanych obiektów infrastruktury sieci GSM-R.

Od momentu pozyskania informacji o planowanej realizacji tak dużego przedsięwzięcia przez PKP PLK, Telzas zabiegał o pozyskanie tego zamówienia, a Nokia Solutions and Networks zaufała doświadczeniu firmy i wybrała Telzas na dostawcę w zakresie systemu monitoringu i zasilania gwarantowanego.

Zobacz również: