Magazynowanie energii ma kluczowe znaczenie dla optymalnego wykorzystania energii odnawialnej, a także zarządzania rosnącymi skokami zużycia energii.

Duże rozwiązania centralnego magazynowania energii umożliwiają magazynowanie dużych ilości energii do późniejszego wykorzystania. Mniejsze rozproszone rozwiązania w zakresie magazynowania energii, instalowane w sieciach dystrybucyjnych lub lokalnie za licznikiem w lokalach konsumentów, również rozwiązują problemy związane z przepustowością sieci.

Proponowane przez Telzas rozwiązanie PowerShaper (firmy Pixii) to modułowy i skalowalny sposób na spełnienie wszelkich wymagań lub specyfikacji dotyczących magazynowania energii o mocy od 10 kW do 1 MW i większej. Jest to kompletny system magazynowania energii o stopniu ochrony IP20 (Indoor) lub IP55 (Outdoor) w pełni zintegrowany z siecią energetyczną gotowy do podłączenia do niej w celu wykorzystania w takich zastosowaniach jak samowystarczalność energetyczna, redukcja zapotrzebowania na energię, oszczędzanie energii, pośrednictwo i różne usługi pomocnicze.

Każda szafa może dysponować mocą do 50 kW. System uzupełniają baterie LFP lub NMC, aby dopasować się do różnych zastosowań i wymagań. PowerShaper może zapewniać różne usługi oszczędzania energii lub wsparcia sieci. Funkcje te mogą być wykonywane autonomicznie lub sterowane za pomocą poleceń ustawień z systemów zarządzania energią wyższego poziomu komunikujących się za pomocą różnych protokołów. W przypadku zastosowań wymagających większej mocy lub energii można zainstalować dodatkowe szafy.

Korzyści z zastosowania magazynów energii na bazie PowerSharper

Czas użycia

Ładuj baterie magazynu, gdy stawki za energie są niskie i wykorzystaj zgromadzoną energię z magazynu (baterie), gdy stawki za energie są wysokie.

Obniżenie poboru mocy na żądanie

Zmniejsz miesięczne opłaty za zapotrzebowanie, ograniczając szczytowe zużycie energii na żądanie wykorzystując energię zagregowaną w magazynie energii w momencie na rządzenie.

Wykorzystanie energii zgormadzonej z instalacji fotowoltaicznych

Magazynowanie nadwyżek energii solarnej i wykorzystanie jej do późniejszego zasilenia odbiorów zamiast bezpośredniego zasilenia odbiorów z sieci w celu ośnieżenia opłat za energie.

Niezawodne zasilanie rezerwowe

Zapewnij zasilanie krytycznym odbiorom podczas przerw w dostawie prądu.

Wsparcie napięcia

Monitoruj i, jeśli to konieczne, zapewnij zasilanie, aby utrzymać napięcie sieciowe.

Kompensacja mocy biernej

Zużywaj lub wytwarzaj moc bierną. Pełna praca w 4 kwadrantach.

Równoważenie faz

Popraw wykorzystanie przesyłowej sieci dystrybucyjnej poprzez równoważenie obciążeń fazowych.

Obsługa częstotliwości

Zużywaj lub wytwarzaj moc czynną, aby wspierać sieć w celu utrzymania stabilnej częstotliwości.

Dokumentacja

Karty katalogowe dostępne po zalogowaniu, tylko dla zweryfikowanych użytkowników.

Wyślij zapytanie

Tworzymy rozwiązania pod indywidualne potrzeby klientów.

Jeżeli nie znalazłeś produktu, którego szukasz lub chcesz złożyć zapytanie na istniejący produkt skontaktuj się z nami.