• zakres pojemności: 104 ÷ 4800 Ah
  • żywotność projektowana (do 80%Cn): 20lat @ 25 °C