WinCN 5 to zintegrowany system nadzoru nad bezpieczeństwem i infrastrukturą techniczną obiektów. Celem zastosowania systemu jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ludzi, mienia, danych oraz prawidłowego funkcjonowania chronionego obiektu.

Komputerowy System Nadzoru WinCN5 realizuje zdalny monitoring dowolnego typu urządzeń. Podstawowym zadaniem systemu jest przyjmowanie od nadzorowanych obiektów zgłoszeń o awariach lub raportów zawierających informacje o stanie ich pracy. Architektura i sposób działania uzależniony jest od rodzaju i ilości wykorzystywanych urządzeń. Nadzór może być zrealizowany w oparciu o sterowniki urządzeń lub kontroler obiektowy z wykorzystaniem interfejsów zewnętrznych.

Każda szafa może dysponować mocą do 50 kW. System uzupełniają baterie LFP lub NMC, aby dopasować się do różnych zastosowań i wymagań. PowerShaper może zapewniać różne usługi oszczędzania energii lub wsparcia sieci. Funkcje te mogą być wykonywane autonomicznie lub sterowane za pomocą poleceń ustawień z systemów zarządzania energią wyższego poziomu komunikujących się za pomocą różnych protokołów. W przypadku zastosowań wymagających większej mocy lub energii można zainstalować dodatkowe szafy.

Główne funkcje i cechy systemu

Status pracy urządzeń

Bieżąca informacja odnośnie parametrów pracy urządzeń na obiektach.

Alarmy i raporty

System przyjmuje od nadzorowanych obiektów zgłoszenia o awariach lub raporty zawierające informacje o stanie pracy urządzeń na obiekcie.

Automatyczny odczyt stanu obiektów

Wybrane przez użytkownika obiekty mogą być automatycznie przepytywane w regularnych odstępach czasu. Automatyczny odczyt może być uruchomiony o określonej godzinie raz dziennie, raz w tygodniowo lub raz w miesiącu. Użytkownik może ustalić ilość prób skomunikowania się z obiektem.

Zdalne sterowanie

WinCN 5 umożliwia również wysyłanie zdalnych rozkazów do sterownika znajdującego się na obiekcie. Może być to np. wymuszenie testu pracy agregatu, lub sterowanie temperaturą obiektu.

Wielopoziomowe cyfrowe mapy

Nadzorowane obiekty są reprezentowane przez etykiety rozmieszczone zgodnie z danymi GPS na skalowalnych mapach, co ułatwia ich identyfikację i lokalizację. Mapy zorganizowane są hierarchicznie.

Plansze synoptyczne

Urządzenia i pomiary prezentowane są na podkładach graficznych. Mogą być to schematy budowlane lub elektryczne.

Elastyczny system dostępu

Wszystkie dane w bazie konfiguracyjnej i bazie historii zdarzeń podlegające edycji lub wykorzystywane do prezentacji mają właściwość pozwalającą ograniczyć dostęp (do edycji lub prezentacji) danego elementu. To czy dana informacja jest widoczna i dozwolona jest jej edycja zależy od tego jakie uprawnienia ma użytkownik lub grupa do której należy. Oprogramowanie jest wyposażone w trzypoziomowy system dostępu do funkcji. Administrator systemu nadzoru posiada prawo do wprowadzania i usuwania użytkowników.

Historia zdarzeń

Wszystkie zdarzenia zarejestrowane przez system dostępne są w historii zdarzeń, która może być filtrowana w zależności od potrzeb użytkownika. Dostępne są filtry rodzaju zdarzenia, obiektów oraz zakresu czasowego.

Raporty

W systemie zdefiniowano raporty predefiniowane odnośnie najważniejszych parametrów pomiarowych oraz wszystkich stanów alarmowych , które mogą być generowane wspierają prace w zakresie zarządzania infrastrukturą obiektów i urządzeń.

Powiadamianie SMS/e-mail

W chwili otrzymania zgłoszenia z obiektu przez CN zostaje utworzona wiadomość SMS i przesłana na numer telefonu komórkowego skonfigurowany w systemie. Można zdefiniować dowolną liczbę użytkowników, którzy będą otrzymywali powiadomienia, a dla każdej z osób niezależnie określić czas, w jakim ta usługa ma być aktywna. Dla każdego z obiektów niezależnie możemy określić czy zgłoszenie od danego obiektu ma generować powiadamianie i jakie sygnały mają być przesyłane.

Wykresy

Dla każdego sygnału analogowego system tworzy wykresy. Można zmieniać zakres czasowy i rodzaj wykresu. Każdy wykres można zapisać jako plik na dysku lub wydrukować.

Zarządzanie zdarzeniami

Zaawansowany system zdarzeń, pozwalający na monitorowanie obsługi zdarzeń przez operatorów. Każde zdarzenie ma przypisany jeden z 4 statusów: nowy, potwierdzony, w trakcie, obsłużony. Operator ma możliwość dowolnego określana statusu zdarzenia wraz z możliwością dopisania komentarza. Każdy alarm w systemie można przypisać do jednego z 3 typów zdarzeń: alarmowy, techniczny, zwykły (inne zachowanie w zdarzeniach).

Prognoza pogody

Możliwość obserwowania prognozy pogody w celu wspierania planowanych działań prewencyjnych na obiektach ( np. planowanie zastosowania agregatu na obiektach w czasie burzy).

Podgląd obrazu z CCTV

Zaawansowana funkcja podglądu obrazu z kamer systemu CCTV w czasie rzeczywistym lub przeglądania zapisów archiwalnych zapisanych w przez rejestratory.

Inne przykładowe cechy systemu

 • konfigurowalne sesje automatycznego odczytu obiektów wg. czasu wskazanego przez operatora
 • łączność z obiektami z wykorzystywanymi różnych mediów transmisyjnych (np. SNMP, MODBUS TCP)
 • duża ilość nadzorowanych obiektów – ponad 10 000
 • płynna obsługa dużej liczby zdarzeń dzięki rozproszonej architekturze systemu
 • możliwość współpracy z bazami danych MS SQL
 • możliwość odwzorowania dowolnej struktury obiektu i urządzeń
 • analiza zdarzeń historycznych
 • eksport danych do plików w popularnych formatach w celu realizacji analizy i tworzenia zaawansowanych raportów
 • grupowanie obiektów w lokalizacji, lokalizacji w obszary i hierarchiczne grupowanie obszarów
 • zaawansowane możliwości prezentacji, sortowania, grupowania, ukrywania i filtrowania danych
 • konfigurowalne poziomy uprawnień względem Obszaru, Właściciela i Obiektów
 • możliwość definiowania sygnałów wirtualnych – wyliczanych zgodnie ze definiowaną regułą na podstawie wartości sygnałów rzeczywistych
 • możliwość definiowania progów alarmowych dla sygnałów pomiarowych
 • możliwość definiowania korelacji pomiędzy alarmami urządzenia
 • funkcja przyjmowania alarmów przez operatora systemu
 • sugestie działań dla operatora
 • sterowanie z aplikacji mobilnej

Dokumentacja

Karty katalogowe dostępne po zalogowaniu, tylko dla zweryfikowanych użytkowników.

Wyślij zapytanie

Tworzymy rozwiązania pod indywidualne potrzeby klientów.

Jeżeli nie znalazłeś produktu, którego szukasz lub chcesz złożyć zapytanie na istniejący produkt skontaktuj się z nami.