SNA umożliwia zdalny nadzór agregatów, odczyt pomiarów, kontrolę alarmów zespołu prądotwórczego oraz wykonanie zdalnego testowego rozruchu agregatu. Nadzór agregatów odbywa się przy wykorzystaniu systemu nadzoru WinCN2.

System Nadzoru Agregatu  kontroluje następujące stany agregatu:

  • praca agregatu (załączenie oraz wyłączenie agregatu),
  • niski poziom paliwa (informacja ze styku alarmowego o procentowym przekroczeniu poziomu paliwa),
  • alarm ogólny (zbiorczy sygnał alarmu).

Ilość monitorowanych sygnałów zależy od sposobu wykonania sterownika oraz typu jednostki sterującej agregatu. Sygnały alarmowe przekazywane są do serwera WinCN2 i zapisywane w bazie danych.

Konstrukcja SNA oparta została na systemie sterowania PI1. Struktura rozproszonej sieci, złożonej z modułów równorzędnych tzw. inteligentnych peryferiów (PI), sprzęgniętych magistralą CAN Bus umożliwia swobodną rozbudowę i modyfikację konfiguracji SNA.

Zdalny test agregatu wykonywany jest przez uprawnionego użytkownika z poziomu aplikacji WinCN2 klient. Podczas zdalnego rozruchu kontrolowane są stany alarmowe agregatu tj. praca agregatu, poziom paliwa, alarm ogólny. Po upłynięciu zadanego przez użytkownika czasu test jest przerywany przez lokalny sterownik a do systemu nadzoru zwracany jest status testu.

Funkcjonalność:

kontrola poprawności pracy agregatu (alarmy i parametry systemu)
ręczne wykonanie kontrolnego testu rozruchu agregatu
okresowe wykonanie kontrolnego testu rozruchu agregatu
kontrola czasu trwania testu
kontrola poprawności wykonania testu
raporty dotyczące statusu testów
odczyt danych z jednostki kontrolnej agregatu (SNA 3)

Dokumentacja

Karty katalogowe dostępne po zalogowaniu, tylko dla zweryfikowanych użytkowników.

Wyślij zapytanie

Tworzymy rozwiązania pod indywidualne potrzeby klientów.

Jeżeli nie znalazłeś produktu, którego szukasz lub chcesz złożyć zapytanie na istniejący produkt skontaktuj się z nami.