Kompensatory Mocy Biernej (KMB)

KMB (Kompensator Mocy Biernej) to typoszereg urządzeń służących do kompensacji mocy biernej Indukcyjnej lub pojemnościowej w systemach zasilająco rozdzielczych.

Przeznaczenie

Działania rozwiązania polega na podłączeniu równoległym do sieci zasilającej obiektu trójfazowego dławika kompensacyjnego odpowiedniej wartości. Na podstawie pomiarów wykonanych na obiekcie i określeniu wielkości mocy biernej, którą należy skompensować dobiera się odpowiedni dławik. Istnieje również rozwiązania z regulatorem, umożliwiającym automatyczną zmianę wartości mocy biernej dławika. W zależności od typu zastosowanego dławika stopień kompensacji może wynosić od 0,15 do 10kVar (do 2,4kVar dla obudowy ;19” 3U

Kluczowe cechy:

Ograniczenie kosztów związanych z oddawaniem do systemu elektroenergetycznego energii biernej pojemnościowej lub indukcyjnej
Redukcja opłaty za energię bierną pojemnościową lub indukcyjną naliczaną dotychczas na fakturach przez dostawcę energii elektrycznej

Automatyczna regulacja COSφ

Kompensatory mocy biernej pojemnościowej mogą być wyposażone w układ automatycznej regulacji cos φ. Elektroniczny regulator współczynnika mocy automatycznie dostosowuje moc załączonych dławików do potrzeb sieci (tak aby uzyskać stałą wartość cos φ). Działanie polega na dołączana lub odłączeniu dławików o określonej mocy znamionowej. Regulator współczynnika mocy porównuje aktualną wartość współczynnika mocy cos φ z wartością zadaną i w zależności od potrzeby steruje ilością załączanych stopni.

Typy KMB i rodzaje obudowy

W zależności od typu mocy do skompensowania oraz rodzaju aplikacji: indoor / outdoor, kompensatory mocy mogą zostać dostarczone w następujących typach obudów.

Dokumentacja

Karty katalogowe dostępne po zalogowaniu, tylko dla zweryfikowanych użytkowników.

Wyślij zapytanie

Tworzymy rozwiązania pod indywidualne potrzeby klientów.

Jeżeli nie znalazłeś produktu, którego szukasz lub chcesz złożyć zapytanie na istniejący produkt skontaktuj się z nami.