Dostawa systemów gwarantowanego zasilania dla policji w Niemczech.